Efekty i skutki opalania

Nadeszła wiosna, zbliża się lato. Przed nami czas urlopów. Z długo wyczekiwanych wa­kacji pragniemy wrócić z piękną opalenizną. To właśnie ona jest najbardziej typową, kojarzoną z ekspozycją na słońce reakcją skóry. Pożądany często efekt kosmetyczny, jest tak naprawdę reak­cją obronną skóry. Opalenizna, wbrew temu co się wydaje, nie jest oznaką zdrowia, a raczej wynikiem niewłaściwej pielęgnacji skóry.

Fakt, że nadmierne korzystanie z uroków kąpieli sło­necznych może mieć przykre konsekwencje w po­staci oparzenia, jest dobrze znany. Do innych, poza opalenizną i oparzeniem, tzw. natychmiastowych re­akcji posłonecznych, należą rozmaite zmiany barw­nikowe – uwidaczniające się piegi, ostuda (brązowe przebarwienia na skórze), a także odczyny fototok­syczne i fotoalergiczne (szkodliwe efekty połącze­nia słońca z niektórymi substancjami, np. zawarty­mi w lekach czy kosmetykach). Do odległych w cza­sie efektów działania promieni UV na skórę należy zaliczyć przedwczesne starzenie się skóry, zmiany przednowotworowe (np. rogowacenie słoneczne) i nowotwory (rak skóry a także jeden z najgroźniej­szych nowotworów – czerniak).     

 

Ocenia się, że zmiany starzeniowe skóry twarzy w 80% związane są z działaniem czynników środo­wiskowych, a najważniejszym z nich jest właśnie promieniowanie UV, stąd często stosowane nazwy: fotostarzenie, czy starzenie zewnątrzpochodne.

Celem tegorocznej edycji kampanii jest zwięk­szanie świadomości rodziców jak i edukowanie dzieci, aby pomóc rodzicom wyrobić w nich na­wyki przestrzegania zasad bezpiecznego opala­nia. Dobre nawyki w kontakcie ze słońcem powi­nien mieć każdy, już od najmłodszych lat. Nale­ży pamiętać, że nasza skóra „zapamiętuje” każdy promień słońca, który kiedykolwiek do niej dotarł. W związku z czym konsekwencje niewłaściwej fo­toochrony to nie tylko natychmiastowe reakcje, ale także problemy, które pojawiają się w późniejszym czasie. Jednym z nich jest fotostarzenie – proces, w którym dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian w skórze.

Podczas tegorocznej kampanii Bioderma będzie edukować, w jaki sposób chronić skórę, aby skutki kontaktu z promieniowaniem UV nie były dotkliwe zarówno w krótkim czasie po ekspozycji słonecz­nej, jak i w dłuższej perspektywie.