Patroni merytoryczni


Polskie Towarzystwo Dermatologiczne  Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD) jest stowarzyszeniem naukowym, działającym od 90 lat na terenie Polski, które zrzesza ponad 2000 członków, specjalistów dermatologów-wenerologów oraz lekarzy będących w trakcie specjalizacji z tego zakresu. Celem działalności PTD jest szerzenie szeroko pojętej wiedzy z zakresu patogenezy oraz leczenia chorób skóry oraz przenoszonych drogą płciową, edukacja młodych adeptów medycyny oraz prowadzenie badań naukowych na terenie naszego kraju, także we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi za granicą.
www.ptderm.pl

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego