Filtry przeciwsłoneczne

 

Substancje, pełniące rolę filtrów chroniących przed promieniowaniem UV, ze względu na sposób działania dzielimy na dwie podstawowe grupy:
 
1.FILTRY CHEMICZNE– mają zdolność wniknia w naskórek, ale tylko i wyłączniew jego wierzchnie warstwy. Są to substancje chemiczne, działające na zasadzie pochłaniania energii światła słonecznego co powoduje chwilową zmianę ich struktury chemicznej. Filtry chemiczne przetwarzają niebezpieczną energię promieniowania UV w nieszkodliwą energię cieplną. Podczas przechodzenia substancji chemicznych, będących filtrami, z powrotem do ich naturalnej, wyjściowej postaci, uwalniana zostaje energia cieplna.
 
2.FILTRY MINERALNE (FIZYCZNE)- ich cząsteczki są na tyle duże, że nie mają zdolności wnikania w głąb naskórka, tworzą natomiast na powierzchni skóry warstwę - barierę dla promieni UV. Filtry mineralne działają na zasadzie odbicia lub rozproszenia promieniowania UV. Nazywane są także fizycznymi, ponieważ ich działanie ochronne nie wiążę się z reakcjami chemicznymi, ale z fizycznym procesem odbijania światła.
 
Istnieje jeszcze jedna grupa tzw. FILTRY ORGANICZNE, które łączą w sobie cechy filtrów fizycznych i chemicznych tzn. odbijają, rozpraszają, a jednocześnie absorbują promieniowanie słoneczne. Pozwala to na uzyskanie bardzo efektywnej ochrony. Jak na razie jest znana tylko jedna substancja o takich właściwościach – Tinosorb M.
 
SPF (sun protection factor) - współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, który oznacza stosunek minimalnej dawki promieniowania powodującej rumień na skórze chronionej produktem ochrony przeciwsłonecznej do minimalnej dawki promieniowania powodującej rumień na skórze niechronionej. Im wyższy współczynnik SPF tym lepiej nasza skóra jest chroniona przed promieniowaniem UVB. Wbrew powszechnemu przekonaniu, SPF nie jest zależny od czasu i nie określa o ile dłużej możemy pozostać na słońcu.

IP PPD UVA - wskaźnik stosowany do oznaczenia stopnia ochrony przed promieniowaniem UVA. Jest wyznaczany na podstawie pomiaru Minimalnej Dawki Pigmentacji (czyli zbrązowienia skóry na 2h po ekspozycji na promieniowanie UVA) na skórze chronionej w stosunku do skóry nie chronionej. Tak jak SPF jest wielkością niezależną od czasu (w obu przypadkach mierzymy energię).

 

Informacje dotyczące MINIMALNEJ OCHRONY:

  • Produkty ochrony przeciwsłonecznej powinny chronić zarówno przed UVB jak i UVA
  • Minimalny stopień ochrony przed UVB powinien wynosić SPF = 6, preparaty o niższym SPF nie mogą być określane jako ochronne
  • Minimalny stopień ochrony przed UVA powinien wynosić 1/3 SPF. Wszystkie produkty, które spełniają to kryterium mają oznaczenie:

 

  • Krytyczna długość fali powinna wynosić 370 nm